ذریه طیّبه

رب هب لی من لدنک ذریة طیبه

ذریه طیّبه

رب هب لی من لدنک ذریة طیبه

ذریه طیّبه

من حجاب را دوست دارم.

۲ مطلب با موضوع «مفاهیم آموزشی :: آموزش الفبا» ثبت شده است

آ-آ مثل آل عمــــــــران 
طراوت روح و جان

دومین سوره ­هستش 
که اومده تو قرآن

***

ب-ب مثل اون بقره 
یا مثل اون بروجِ

هرکی بخـــــونه اونو 
از بـدی در خروجِ

***

ت-ت مثل اون تغابن 
یا مثل سوره­ ی تین

وقتی اونا رو خوندی 
دعا کن بگو آمین

***

ث-ث هم آهـــــای بچه­ ها 
مثــــــال قـوم ثمود

گشتیم ولی با این حرف 
سوره تو قرآن نبود

***

ج- سه تا سوره با این حرف
اومــــــده توی قرآن 

جمعـــــــه و جـــــن و جـــاثیه 
یادت باشه بچه جان

***

ح-ح مثل سوره ­ی حج 
یا مثل حشـر و حدید

بالاتر از ایـــــن کتـــــاب 
هیچ کس کتابی ندید

***

خ- شیطانی بــد قواره 
دشمن این آدم­هاست

یه وقــــــــت نیفتی دام وســـوسه­ های خناس

***

د - د مثل الــــــدخانِ 
سـوره­ای پر بیانِ

تو این ســــــوره از خدا 
هزار و صد نشانِ

صحبت اون بیـــــشتر از 
عذاب کــــــــافرانِ

هر کسی کار خوب کرد 
همیشه در امانِ

***

ذ- فقط یه سوره داریم 
شروع میشه اون با ذال

ســــــــــــــوره ذاریـــــاتِ 
بخون اونــــــو تو هر حال

***

ر- ر مثل سوره­ ی رم 
یا مثل ســــــــــوره­ ی رعد

بی وضــــو ای بچه­ ها 
نمیشه به قرآن دست زد

***

ز- ز هم مثل زخرفِ و 
یا زمــر و زلزله

راه خــــــدا راه راست 
بقیه هم باطله

***

س- س سوره ­هایی مثل 
سبا و سجده داره

خدا بــــــــــــــــــــــرای آدم 
یه چند تا مژده داره

کار های خوب و نیـــــــکو 
عاقبتش قشنگه

هرکی اومــــد تو این راه 
با شیطونا تو جنگه

***

ش-ش مثل سوره­­ ی شرح 
یا مثل سوره ­ی شمس

بازم می­گم قــــــــــــــرآن رو 
تو بی وضو نکن لمـــس

*** 

ص-ص مثل سوره­ صاد 
دیگری مثل صافات

از خــــــــــدا هرکی دوره 
می­افته تو مکافات

***

ط-ط مثل طور و طه دیگـــــــری مثل طارق

بیزاره پـــــــروردگــــار 
از هرچی دزد و سارق

***

ض- یک­ سوره هم­ با­این­ حرف 
اومده در این کتاب

خونــــــدن الضحـــــــــــی هم بچـــه ها داره ثواب

***

ظ-ظ هم مثل ظالمین 
یا مثل ظلم و ظالم

جزاشــــــونو کی میده 
به جز خــــدای عالم

***

ع-ع هم مثل عنکبوت 
سوره­ا­ی مثل علق

بخون تو اقـــــــرا بسم 
ربــــک الذی خلــق

***

غ-غ مثل اون غافر و 
یکی دیگه غـــــاشیه

رو آیه هـــاش انگاری 
عطر و گلاب پاشیده

***

ف-ف مثل سوره­­­ ی فجر 
یا سوره­ ی فصلت

اگه بخــــــــونی اونــــــــو 
سر نمیره حوصلت

***

ق-ق مثل اون قیامت 
یا مثل سوره­ قدر

کلاً آدم با قــــــــــــرآن 
میره بالا صدر صدر

***

ک-ک مثل سوره­ ی کهف 
خدا پرســتا یک صف

شش نفــــر و با یک سگ 
شدند باهم یک هدف

***

ل-ل مثل سوره ­ی لیل 
دیگری مثل لقمان

هردو کـــــــلام خداست 
که اومده تو قرآن

***

ن-ن مثل سوره ­ی نوح 
یا مثل ســـــوره­ ی نـاس

واسه همین قــرآن بود 
دو دســتاشو داد عباس

یا مثل ســــــورهو­ی نحل 
اون یکی ســــوره­ ی نمل 

با این که اون کــوچیکه 
ببین چی رو کرده حـمل

***

م-م مثل سوره ­ی ملک 
یا ســوره­­ مرسـلات

یا ســــــوره­ ی محـــــمد 
بچه­ ها باهم